Etične in pravne meje tajnega delovanja v kontekstu seksualnega dela

Etične in pravne meje tajnega delovanja v kontekstu seksualnega dela

Uvod

 

Izkoriščanje prostitucije je tema, ki v slovenski in evropski zakonodaji izpostavlja številne etične in pravne izzive. Organizacija Dobra Družba, ki zastopa interese seksualnih delavcev v Sloveniji, se osredotoča na to, kako zakonodaja in sodne odločitve vplivajo na pravice in dobrobit seksualnih delavcev.

Poseg v človekove pravice

 

Po oceni pritožbenega sodišča, izvajanje ukrepa s strani tajnih delavcev, pri katerem odkupijo spolno storitev od žrtve trgovine z ljudmi, predstavlja nedopusten poseg v ustavno določene človekove pravice, vključno z 34. členom Ustave RS, ki zagotavlja pravico do osebnega dostojanstva in varnosti. Takšno ravnanje je tudi v nasprotju z 11. členom Direktive 2011/36/EU, ki narekuje, da je treba žrtvi takoj zagotoviti pomoč in podporo.

 

Nedopustno je tudi, da je takšen ukrep dovoljen tudi, ko gre za osebe, ki niso bile osumljene kaznivega dejanja. Pritožbeno sodišče opozarja, da taka dejanja ne predstavljajo zakonitega pravnega prometa in so za državo prepovedana in nična po Obligacijskem zakoniku.

Prikrito delovanje in pravica do poštenega postopka

 

Sodstvo sicer dopušča možnost tajnega delovanja za potrebe preiskovanja, vendar je to dopustno le pod strogo določenimi pogoji. V tem kontekstu je ključno vprašanje, ali tajno delovanje vpliva na svobodno voljo osumljenca pri dajanju izjav.

 

Če tajni delavec ne izziva kriminalne dejavnosti in če izjave niso bile podane pod pritiskom, pravice osumljenca do poštenega postopka niso bile kršene. To je potrdilo tudi pritožbeno sodišče, ki je zavrnilo trditve, da bi bila storjena kršitev obtoženčeve pravice iz 29. člena Ustave.

Zaključek

 

Kljub pravnim mehanizmom, ki naj bi ščitili pravice osumljencev in žrtev, je jasno, da tajno delovanje lahko hitro postane etično in pravno sporno. Pritožbeno sodišče je v svojih odločitvah poudarilo, da je poseganje v človekove pravice nedopustno, razen v zelo specifičnih okoliščinah, ki pa v praksi pogosto niso izpolnjene.

 

Organizacija Dobra Družba poziva k večji pravni jasnosti in etični odgovornosti pri izvajanju tajnih preiskovalnih ukrepov, še posebej ko gre za ranljive skupine, kot so seksualni delavci in žrtve trgovine z ljudmi. Opozarjamo, da je treba vse ukrepe izvajati v skladu s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami, kot so zapisane v Ustavi RS in Direktivi 2011/36/EU.

https://www.sodnapraksa.si/search.php?q=prostitucija&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&rowsPerPage=20&page=0&id=2015081111449675

Podobne objave

0
    0
    Košarica
    Košarica je praznaNazaj na trgovino