Sodne Prakse V Zvezi s Prostitucijo v Sloveniji

Sodne Prakse V Zvezi s Prostitucijo v Sloveniji

Organizacija Dobra Družba deluje že peto leto, kar vidimo kot priložnost za analizo utripa spolne industrije v Sloveniji.

 

V seriji treh člankov bomo predstavili nekaj primerov, zaradi katerih smo 28. septembra 2023 pozvali tudi zakonodajno telo Republike Slovenije k ureditvi nedoločenega pojma “izkoriščanja prostitucije”, na kar je opozorilo Višje sodišče v Ljubljani v zadevi “Leskovšek”.

 

V nadaljevanju si bomo predstavniki Dobre Družbe prizadevali čim bolj razumljivo predstaviti posamezne primere, osvetliti povezave med njimi in izpostaviti pomanjkljivosti veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji, na katere opozarjamo od začetka našega delovanja.

  1. Erotični masažni salon, Novo Mesto in Ljubljana, 2017
  2. Kluba Veronika in Red & Black, Drago Leskovšek, 2020
  3. FKK Marina, Nova Gorica, 2018

V Sloveniji je seksualno delo dekriminalizirano že od leta 2003 in od leta 2008 delno regulirano kot samozaposlitvena dejavnost prostitucije (SKD-08 96.090), erotične masaže pa so regulirane kot poklic (SKD08 – 96.040, SKP-08 5169).

 

Kljub številnim medijskim objavam o izkoriščanju prostitucije, zvodništvu in sužnjelastništvu, se postavlja vprašanje, kako je mogoče, da še vedno prihaja do obsežnih kršitev človekovih pravic in zakonodaje?

Odgovor na to vprašanje je večplasten. Pogosto gre za pravno nepismenost ljudi, ki se ne zavedajo možnosti zakonitosti izvajanja teh dejavnosti ali pa so nezmožni zagotoviti si ustreznih pravnih storitev. Nekateri organizatorji seksualnega dela se izogibajo davčnim obveznostim, kar izhaja tudi iz strahu pred kazenskimi pregoni kot posledica prijave dejavnosti. Dodatna ovira je stigmatizacija, ki delavce v tej industriji naredi še ranljivejše.

 

Do sedaj je bilo osveščanju javnosti in izvajalcem seksualnega dela o njihovih pravicah namenjeno zelo malo pozornosti, tematika pa je bila obravnavana kot marginalna.

 

Opisali bomo tri različne primere iz sodne prakse v Sloveniji; dva primera sta že pravnomočno zaključena, v enem pa sodni postopek še poteka. Govorimo o pravnih osebah, ki so opravljale dejavnosti v seksualni industriji in so bile zaradi “zlorabe prostitucije” in “trgovine z ljudmi” v kazenskih postopkih. Ta podjetja so do uvedbe kazenskih postopkov ali ustavitve njihovih dejavnosti plačevala davščine in prispevke številnim zaposlenim, vendar so zaradi neurejenega zakonodajnega področja utrpela hude poslovne posledice. Izvajalci znotraj teh podjetij so prav tako utrpeli hude posledice.

Prelomnica na tem področju se je zgodila 27. junija 2020 v kazenskem postopku “Leskovšek”, ko je Višje sodišče v Ljubljani poslalo močno sporočilo, ki je bilo hkrati poziv zakonodajalcu k ureditvi nedoločenega pojma “izkoriščanja prostitucije”.

 

Predstavniki Dobre Družbe se bomo intenzivno vključevali v razvoj in urejanje problematike na tem področju, saj menimo, da je pred sprejetjem morebitnih zakonodajnih rešitev potrebno opraviti poglobljeno razpravo s strokovno in drugo zainteresirano javnostjo ter predstavniki spolnih delavcev in delavk.

 

Upamo in si želimo, da bodo izpeljani potrebni ukrepi, ki bodo odpravili pravno nedorečenost in omogočili pravnim osebam nemoteno poslovanje ter priznali pravico do samoodločbe osebam, ki se želijo ukvarjati s prostitucijo, ter zavarovali njihovo avtonomijo. Z veseljem bomo sodelovali tudi z drugimi organizacijami, ki predstavljajo delavce v industriji za odrasle, o vsem pa bomo sproti obveščali širšo zainteresirano javnost.

Predsednik organizacije Dobra Družba, 

Žiga π Sedevčič

Podobne objave

0
    0
    Košarica
    Košarica je praznaNazaj na trgovino